Festivali reeglid

1. Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) on kärgfestival, kus võistlusprogrammiga mängufilmide festivali kõrval toimub mitu alafestivali. Festivali eesmärk on pakkuda laialdast valikut maailma kinokunstist kogu selle mitmekesisuses rõhuasetusega Euroopa filmidel.

2. PÖFFi korraldab MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival asukohaga Gonsiori 21, 10147, Tallinn, Eesti, telefon: +372 631 46 40, faks: +372 631 46 44, e-post: poff@poff.ee, veebilehekülg: www.poff.ee.
Festival on Euroopa Filmifestivalide Koordinatsioonikeskuse ning Kesk- ja Ida-Euroopa Filmifestivalide Liidu liige, samuti Aasia Kino Edendamise Võrgu toetajaliige. Festivali ametlikud partnerid on muu hulgas Tallinna ja Tartu linnavalitsused, Kultuuriministeerium, Eesti Filmi Sihtasutus, Kultuurkapital, välisriikide kultuuriinstituudid ja saatkonnad Eestis, samuti välisriikide fondid.

3. 9. PÖFF toimub 24. novembrist kuni 11. detsembrini 2005.a. Tallinnas ja Tartus.

4. Tallinna PÖFF hõlmab endas neli festivali, millel kõigil on omad eraldi reeglid. Kaastöid oodatakse järgmistes kategooriates (üksikasjalikumad reeglid allpool): 
       4.1 Pimedate Ööde Filmifestival (2. - 11. detsember 2005)
- ametlik võistlus
Euraasias valminud täispikad filmid, mis on esilinastunud pärast 1. oktoobrit 2004.
- ametlik rahvuslik võistlus
Eestis valminud filmid, mis on esilinastunud pärast 1. oktoobrit 2004. 
      4.2 Laste- ja noortefilmide festival “Just Film” (26. november – 3. detsember 2005)
- ametlik programm
lastele ja noortele suunatud täispikad filmid, mis on esilinastunud pärast 1. jaanuari 2004.
      4.3 Animafilmide festival “Animated Dreams” (24. - 27. november 2005)
- ametlik võistlus
lühikesed animafilmid, mis on esilinastunud pärast 1. jaanuari 2004.
      4.4 Sleepwalkers Tudengifilmi Festival (27. november – 2. detsember 2005)
- ametlik võistlus
filmi- või meediatudengite lühifilmid, mis on esilinastunud pärast 1. jaanuari 2004.

5. Osaledes PÖFFil, kohustub osaleja järgima kõiki käesolevate Reeglite sätteid. Festivali juhil on volitused lahendada kõik juhtumid ja probleemid, mida ei ole sätestatud käesolevates Reeglites.

Pimedate Ööde Filmifestival (põhiprogramm) toimub 2. kuni 11. detsembrini 2005 ja selle osadeks on:
• rahvusvaheline Euraasia kontinendil valminud mängufilmide võistlus;
• rahvuslik Eestis valminud filmide võistlus;
• võistlusvälised informatiivsed filmiprogrammid, retrospektiivid eriüritused;
Ametlik võistlus hõlmab kuni 17 Euroopas või Aasias tehtud filmi. Festivali nõuetele vastavaks loetakse täispikad (+52 min) 35 mm formaadis filmid, mis on esilinastunud pärast 1. oktoobrit 2004. Võistlusel osalevad filmid võivad olla varem linastunud ka teistel festivalidel.
Filmide esitamise tähtaeg on 15. september 2005. Selleks ajaks tuleb festivali büroosse saata täidetud osalusvorm ja läbivaatuskoopia VHS või DVD formaadis, mis on varustatud ingliskeelsete subtiitritega. Dokumente võib saata elektrooniliselt aadressil poff@poff.ee
Võistlusprogramm tehakse teatavaks 17. oktoobril 2005. Programmi valitud filmi on õigus tagasi võtta üksnes kuni 28. oktoobrini 2005.

Kõigi valitud filmide kohta ootab festival lisamaterjale, siinhulgas sünopsist, fotosid, dialoogilehti originaalkeeles ja inglisekeelseid subtiitreid, terviklikke tiitreid ning re˛issööri fotot, biograafiat ja filmograafiat.
PÖFF kutsub oma külalisena festivalile ametlikul võistlusel osalevate filmide re˛issöörid (või teised autorid), kattes nende reisi- ja majutuskulud Tallinnas 4 päevaks (3 ööks).

Ametlikul võistlusel osalevaid filme hindab rahvusvaheline kuni seitsmeliikmeline ˛ürii, kes annab välja järgmised auhinnad:
• parima filmi peaauhind (rahaline preemia 10 000 eurot);
• ˛ürii eriauhind;
• parim re˛issöör;
• parim meesnäitleja;
• parim naisnäitleja.
Täiendavateks auhindadeks on:
• Don Quijote auhind, mille annab välja Rahvusvahelise Filmiklubide Föderatsiooni ˛ürii;
Filme, mida ei valitud rahvusvahelisse võistlusprogrammi, võidakse kutsuda osalema festivali teistes sektsioonides. Võistlusvälistes sektsioonides osalevate filmide puhul geograafilisi piiranguid ei ole. Nende sektsioonide nõuetele vastavaks loetakse täispikad filmid, mis on esilinastunud pärast 1. jaanuari 2003. Mängu- ja animafilmid peavad olema 35 mm formaadis; dokumentaalfilmid võivad olla lisaks ka Betacam SP formaadis. Osalevad filmid võivad olla varem linastunud ka teistel festivalidel.

Festival võib lisaks kutsuda külalisi, kes esindavad väljaspool võistlusprogrammi linastuvaid filme. Kõik tingimused nende kulude katmiseks tuuakse ära neile isiklikult lähetatavas kutses.
Lisaks antakse välja järgmised auhinnad:
• Eesti kriitikute auhind, mille annab välja Eesti Filmiajakirjanike Ühing (auhinna saaja valitakse kõigi filmide seast);
• publikuauhind (auhinna saaja valitakse kõigi filmide seast).
• parim Aasia film, mille valib NETPAC ˛ürii (auhinna saaja valitakse kõigi linastuvate Aasia filmide seast)

PÖFF katab koopiate Tallinnasse transportimisega seotud kulud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Filmikoopiate Tallinnast tagasi transportimisega seotud kulud jäävad osaleja kanda.
PÖFF katab kõik kulud, mis on seotud filmide hoidmise ja kindlustamisega nende Eestis viibimise ajal.
PÖFF tagastab või saadab filmid tagastusaadressile 10 päeva jooksul pärast festivali lõppu.

Laste- ja noortefilmide festival “Just Film” toimub 26. novembrist kuni 3. detsembrini 2005 ja selle osadeks on:
• lastele ja noortele mõeldud uute mängufilmide programm;
• retrospektiiv;
• filmitegemise töötoad.
Festivali nõuetele vastavaks loetakse täispikad (+52 min) 35 mm formaadis mängufilmid, mis on esilinastunud pärast 1. jaanuari 2004. Festivalil osalevad filmid võivad olla varem linastunud ka teistel festivalidel.

Filmide esitamise tähtaeg on 15. september 2005. Selleks ajaks tuleb festivali büroosse saata täidetud osalusvorm ja läbivaatuskoopia VHS või DVD formaadis, mis on varustatud ingliskeelsete subtiitritega. Dokumente võib saata elektrooniliselt aadressil justfilm@poff.ee.
Programm tehakse teatavaks 17. oktoobril 2005.
Parima lastefilmi valib kohalik viieliikmeline laste˛ürii. Parima noortefilmi valib kohalik viieliikmeline noorte˛ürii. Publik valib kõigist filmidest parima tegelaskuju.
Festival katab koopiate Tallinnasse transportimisega seotud kulud, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Filmikoopiate Tallinnast tagasi transportimisega seotud kulud jäävad osaleja kanda. Festival katab kõik kulud, mis on seotud filmide hoidmise ja kindlustamisega nende Eestis viibimise ajal. Filmid tagastatakse või saadetakse tagastusaadressile 10 päeva jooksul pärast festivali.

Animafilmide festival “Animated Dreams” toimub 24. - 27. novembril 2005 ja selle osadeks on:
• uute lühianimafilmide rahvusvaheline võistlusprogramm;
• informatiivsed eriprogrammid: filmitegija, ˛anri või stuudio retrospektiivid;
Rahvusvaheline võistlus hõlmab umbes 45 filmi. Nõuetele vastavaks loetakse lühikesed (-15 min) 35 mm, Betacam SP või DVD formaadis animafilmid, mis on esilinastunud pärast 1. jaanuari 2004. Festivalil osalevad filmid võivad olla varem linastunud ka teistel festivalidel.

Filmide esitamise tähtaeg on 15. august 2005. Selleks ajaks tuleb festivali büroosse saata täidetud osalusvorm ja läbivaatuskoopia VHS või DVD formaadis, mis on varustatud ingliskeelsete subtiitritega. Dokumente võib saata elektrooniliselt aadressil anima@poff.ee.
Võistlusprogramm tehakse teatavaks 1. oktoobril 2005.
Võistlusel osalevaid filme näidatakse võistluslinastustel ning valikuliselt ka enne PÖFFi põhiprogrammi raames näidatavaid mängufilme.
Rahvusvahelisel võistlusel osalevaid filme hindab rahvusvaheline kolmeliikmeline ˛ürii, kes annab välja järgmised auhinnad:
• peaauhind “Wooden Wolf”;
• parim käsikiri;
• parim kujundus.
• parim noore re˛issööri poolt tehtud film
Eesti animategijad annavad välja auhinna oma lemmikfilmile.
Rahvusvahelises võistlusprogrammis osalevate filmide re˛issöörid on kutsutud festivalile külalisena, kattes nende majutuskulud 4 päevaks (3 ööks).

Festival katab koopiate, esitluslintide ja ketaste Tallinnast tagasi transportimisega seotud kulud, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Koopiate, lintide ja plaatide Tallinnasse transportimisega seotud kulud jäävad osaleja kanda.
Festival katab kõik kulud, mis on seotud filmide hoidmise ja kindlustamisega nende Eestis viibimise ajal.
Festival tagastab võib saadab koopiad, lindid või plaadid tagastusaadressile ühe kuu jooksul pärast festivali lõppu.

Sleepwalkers Tudengifilmide Festival toimub 27. novembrist kuni 2. detsembrini 2005 ja selle osadeks on:
• filmi- või meediatudengite poolt tehtud uute lühifilmide rahvusvaheline võistlusprogramm;
• võistlusvälised informatiivsed filmiprogrammid, retrospektiivid ja eriseansid;
• festivali filmikool (loengud, töötoad).
Rahvusvaheline võistlus hõlmab umbes 60 filmi. Nõuetele vastavaks loetakse lühikesed (-45 min) 35 mm, Betacam SP või DVD formaadis mängu-, anima- ja dokumentaalfilmid, mis on esilinastunud pärast 1. jaanuari 2004. Festivalil osalevad filmid võivad olla varem linastunud ka teistel festivalidel.

Filmide esitamise tähtaeg on 15. september 2005. Selleks ajaks tuleb festivali büroosse saata täidetud osalusvorm ja läbivaatuskoopia VHS või DVD formaadis, mis on varustatud ingliskeelsete subtiitritega. Dokumente võib saata elektrooniliselt aadressil sleepwalkers@poff.ee
Võistlusprogramm tehakse teatavaks 17. oktoobril 2005.
Rahvusvahelisel võistlusel osalevaid filme hindab rahvusvaheline kuni viieliikmeline ˛ürii, kes annab välja järgmised auhinnad:
• peaauhind;
• parim mängufilm;
• parim animafilm;
• parim dokumentaalfilm.

ˇüriil on õigus välja anda kuni kolm eriauhinda.
Festival katab koopiate, esitluslintide ja plaatide Tallinnast tagasi transportimisega seotud kulud, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Koopiate, lintide ja plaatide Tallinnasse transportimisega seotud kulud jäävad osaleja kanda.
Festival katab kõik kulud, mis on seotud filmide hoidmise ja kindlustamisega nende Eestis viibimise ajal. Koopiad, lindid või plaadid saadetakse tagastusaadressile ühe kuu jooksul pärast festivali lõppu.

 
   
 
 
 
 
Uudised

25.10.2006 | Tallinna Kinomajas peetakse Rahvusvahelist Animapäeva »

24.10.2006 | Ungari filmipäevad lõpetab M. Jancsó legendaarne film »

22.10.2006 | Tuntud tundmatud ungari filmid »
PÖFFi postiljon

Tunne ennast mugavalt - liitu PÖFFi meililistiga ja meie e-postiljon toob värsked festivali-uudised otse sinu postkasti!
» Liitu